Seltsi ajalugu

MTÜ Eesti Maakana Selts on registreeritud 30.11.2021

Põhikiri on kinnitatud ja asutajate leping sõlmitud 28.10.2021

MTÜ Eesti Maakana Selts asutajad on Anni Trump, Imbi Jäetma, Ivar Eensoo, Jonathan Darvish-Kojori, Külli Jürna ja Piia Saak.

Esimessse juhatusse valiti Imbi Jäetma, Ivar Eensoo, Jonathan Darvish-Kojori, Külli Jürna ja Piia Saak.

MTÜ Maadjas juhatuse otsusega 20.12.2021: MTÜ Maadjas tunnustab MTÜ Eesti Maakana Selts, endine MTÜ Maadjase maakana haru õigusjärglaseks.

MTÜ Maadjas teeb koostööd MTÜ-ga Eesti Maakana Selts seoses maakana inventeerimise, säilitustöö ning populariseerimisega.

MTÜ Maadjas on asutatud 28.02.2012 Ühingu eesmärgid on põliste koduloomade ja taimede liigisisese mitmekesisuse säilitamine ja teabe levitamine nii üldlevinud kui kadumisohus põliste koduloomade ja taimede kogumine, hoidmine ning püsimajäämiseks piisava arvukuse ja leviku saavutamine.

2022. aastal astusid meie liikmeks Mari Maria Palgi, Kaisa-Mai Hütt, Kuido Lehtmets, Annika Michelson – auliige, Karmen Pata, Helena Lumi, Margit Midro

30.11.2022  tähistasime oma esimest sünnipäeva. Palju õnne!

2023. aastal astusid meie liikmeks Aili Umblia, Kaia Kardmaa